egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie udostępniła  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.

Komunikaty poniżej:

Etap pisemny

Etap praktyczny