egzamin

Przypominamy o egzaminach 09.01.2017

Przypominamy nauczycielom i uczniom o egzaminach  przeprowadzanych 09 stycznia 2017 r. (poniedziałek)

Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Godzina rozpoczęcia
odprawy
Kwalifikacja Miejsce egzaminu/salaMiejsce odprawy Skład
zespołu nadzorującego przebieg egzaminu
Skład
zespołu komunikacyjnego
09:0008:00E.24204204Stanisław Ropek
Joanna Barnaś
Małgorzata Bielawska-Wołek
13:0012:00B.33
B.36
203107Sławomir Olchawski
Mariusz Opiła
Anna Rudnik
T.12202107Marzena Mazgaj
Bernadeta Styczeń
Anna Rudnik
T.15107107Ewa Kłuś
Anna Damasiewicz
Iwona Franczyk

Nauczyciele oddelegowani do pracy w zespołach nadzorujących przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ZSP Nr 1.

Godzina
egzaminu
Godzina
odprawy
KwalifikacjaNauczyciele oddelegowani do ZSP Nr 1
09:0008:15A.31Ks.Waldemar Jachymczak
13:0012:15A.32Dorota Moszczyńska
13:0012:15A,32Paweł Piwowarczyk
16:0015:15A,30Stanisław Świerad

Każdy zdający zgłasza się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Obowiązkiem zdającego jest zabranie:

  • dowodu tożsamości
  • długopisu lub pióra z czarnym atramentem
  • ubrania roboczego, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY POWODZENIA NA EGZAMINIE