egzamin

Informacje o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2017

Sesja styczeń-luty 2017Termin
Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie
31 marca 2017 r.
Przekazanie szkole świadectw
potwierdzających kwalifikację w zawodzie
31 marca 2017 r.
Przekazanie szkole dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017 r.
26 maja 2017 r.