ksztalcenie_dulne

Kolejne porozumienie podpisane!

W środę  8 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku podpisano kolejne porozumienie  o współpracy w zakresie kształcenia praktycznego z lokalnym przedsiębiorcą Panem Romanem Karpielem, właścicielem Zakładu Naprawy Taboru Kolejowego i Samochodowego
w Brzesku.

Zakres współpracy obejmuje:

– organizację zajęć praktycznych, praktyk i staży zawodowych,

-organizację wycieczek i wizyt zawodoznawczych,

– aranżację dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów i słuchaczy, w celu zwiększenia szansy ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły,

– udział pracodawców w naradach szkolnych dotyczących kształcenia praktycznego ,

– wzbogacanie bazy dydaktycznej, współorganizowanie konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów,

Po ukończeniu szkoły z kształceniem dualnym absolwent ma zarówno wykształcenie zawodowe jak i doświadczenie zdobyte podczas zajęć praktycznych w zakładzie!

karpiel 1 karpiel