praktykit

Harmonogram Praktyk 2015/2016

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku szkolnym 2015/2016

KlasaKierunekLiczba tygod.Termin
Jesień (I semestr)
3TBTechnik
budownictwa
421.09.2015 - 16.10.2015
4TGsTechnik żywienia
i usł‚ug
gastron.
221.09.2015 - 02.10.2015
3TITechnik informatyk405.10.2015 - 30.10.2015
4TMGTechnik mechanik
Technik geodeta
223.11.2015 - 04.12.2015
Wiosna (II semestr)
3TMeTechnik mechatronik422.02.2016 - 18.03.2016
3TETechnik elektryk404.04.2016 - 29.04.2016
3TGsTechnik żywienia
i usł‚ug
gastron.
404.04.2016 - 29.04.2016

Kopię umowy potwierdzoną przez pracodawcę należy bezwzględnie dostarczyć przed rozpoczęciem praktyki.

Przedstawiciel klasy jest zobowiązany do dostarczenia zeszytów (32 kartkowych) do opieczętowania oraz zgód na odbycie praktyki podpisanych przez przedstawicieli zakładów pracy najpóźniej 7 dni od dnia rozpoczęcia praktyki.

Po ukończeniu praktyki uczniowie zobowiązani są dostarczyć uzupełnione zeszyty z wystawioną i podpisaną przez przedstawiciela zakładu oceną odbytej praktyki zawodowej.