ksztalcenie_dulne

Współpraca z pracodawcami – KSZTAŁCENIE DUALNE

System dualny polega na nauce zawodu organizowanej u pracodawców oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym. Jest on bardzo popularny w krajach Europy Zachodniej tj. Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz w krajach skandynawskich. Model polega na równoległym nauczaniu przedmiotów zawodowych w szkołach oraz w zakładach pracy. Daje to duże możliwości korygowania nauczanych treści pod kątem zapotrzebowania rynku pracy. Uczeń już w trakcie nauki staje się elementem tego rynku. Stosowanie takiej  formy wymaga odpowiedniego tworzenia programów nauczania uwzględniających pobyt ucznia w przedsiębiorstwie.
W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  szczególną uwagę zwrócił na współpracę z pracodawcami z zakresie kształcenia dualnego.W styczniu szkoła podpisała porozumienia z trzema lokalnymi przedsiębiorstwami:

  • z firmą IGLOO Producent urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii w Starym Wiśniczu,
  • z przedsiębiorstwem Lider Autoryzowany Dealer Peugeot w Mikołajowicach,
  • z Zakładem Naprawy Taboru Kolejowego i Samochodowego w Brzesku.
porozumieniePodpisanie porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia dualnego przez Dyrektora ZSP Nr 2 Pana Jerzego Soskę
oraz  Dyrektora Generalnego  firmy Igloo Pana Przemysława Włodarczyka.

Zakres współpracy obejmuje:

  • organizację zajęć praktycznych, praktyk i staży zawodowych,
  • przygotowanie dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów i słuchaczy, w celu zwiększenia szansy ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły,
  • udział pracodawców w naradach szkolnych dotyczących kształcenia praktycznego,
  • wzbogacanie bazy dydaktycznej, współorganizowanie konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów,
igloo_01Uczniowie ZSP2 kształcący się w zawodzie ślusarz w zakładzie produkcyjnym IGLOO.

Uczniowie kształcący się w zawodzie ślusarz odbywają zajęcia praktyczne  w firmie „IGLOO” – Producenta urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii w Starym Wiśniczu. Mają okazję poznać nowoczesny proces produkcji, wyspecjalizowany sprzęt i narzędzia oraz przybliżyć sobie organizację pracy i zasady obowiązujące pracowników w zakładzie produkcyjnym.

igloo_16Uczeń w trakcie pracy na maszynie do polerowania.

Przyszli ślusarze mają możliwość zapoznania się z nowymi technologiami, wyspecjalizowanymi maszynami takimi jak: lasery tnące, automatyczne zgniatarki, roboty przemysłowe, nożyce gilotynowe. Uczniowie obserwują przebieg prawdziwego i bardzo skomplikowanego procesu technologicznego, którego efektem finalnym jest urządzenie chłodnicze – podkreśla opiekujący się uczniami nauczyciel zawodu:
mgr inż. Jerzy Podłęcki

igloo_07Uczeń obsługujący maszynę do cięcia blach.

Kształcenie dualne  ułatwia nadążanie za potrzebami rynku pracy tak w zakresie kierunków nauczania jak i w zakresie umiejętności potrzebnych w ramach danego zawodu. Poprzez wizyty w przedsiębiorstwie uczeń nabywa doświadczenia, które pomoże mu po ukończeniu szkoły sprawnie wkroczyć na rynek pracy– podsumowuje nauczyciel zawodu  Eugeniusz Multan.

igloo_11Uczeń montuje elementy agregatu chłodniczego.

W zakładzie każdy z nas otrzymał odzież ochronną. Opiekę nad nami sprawuję pracownik firmy, który kontroluje naszą pracę i dba o to, abyśmy nie przebywali przez dłuższy czas na tym samym stanowisku, ale zmieniali się i wykonywali różne czynności związane z produkcją urządzeń chłodniczych. Muszę przyznać, że w Igloo panuję przyjazna atmosfera wśród załogi, estetyka i porządek w zakładzie. Jestem zadowolony z zajęć praktycznych.  Nabyte umiejętności przydadzą mi się w przyszłej pracy. -mówi jeden z uczniów odbywający zajęcia praktyczne w Igloo.

Nasi mechanicy pojazdów samochodowych, mogą szlifować swoje umiejętności w renomowanym, autoryzowanym  serwisie Lider Peugeot  J. Sowa w Mikołajowicach. Dla uczniów jest to świetna okazja, aby przybliżyć sobie realia pracy oraz poznać nowoczesne techniki wykorzystywane w branży samochodowej.

Peugeot_06Uczeń wykonujący diagnostykę akumulatora.

Uważam, że to właściwy kierunek zarówno dla nas nauczycieli praktycznej nauki zawodu, jak i dla uczniów. Młodzież delegowana do zakładu zajmuje się ogólnym przeglądem samochodów marki peugeot oraz citroen. Poznaje nowoczesną linię diagnostyczną.  Do ich obowiązków należy wymiana oleju, filtrów, uzupełnianie płynu chłodniczego, w razie potrzeby wymiana klocków hamulcowych i tarcz. Uczniowie wykonują również naprawy bieżące: montaż wyposażenia samochodów powypadkowych, wymiana deski rozdzielczej, poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa. Asystują, też przy bardziej skomplikowanych naprawach jak wymiana silnika, rozrządu ,tłoków i wałów. Mają styczność z  nowymi pojazdami wchodzącymi na rynek, w których wykonują potrzebną kosmetykę. Dzięki  powierzonym zadaniom,, pięć godzin zajęć jest maksymalnie wykorzystane. Jestem zadowolony z współpracy z przedsiębiorstwem. Poznajemy nowe trendy w przemyśle samochodowym– relacjonuje delegowany do zakładu  nauczyciel zawodu Andrzej Polek.

Peugeot_04Naprawa tylnego zawieszenia.

Kolejną  okazją do doskonalenia swoich umiejętności są zajęcia praktyczne w Zakładzie  Naprawy Taboru Kolejowego i Samochodowego w Brzesku. Mechanicy mogą poznać tajniki diagnostyki i naprawy samochodów ciężarowych oraz pojazdów kolejowych.

ZTSiK_22Uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów przed taborem samochodowym.
ZTSiK_21Nasi mechanicy z lokomotywą

Według nas powinno położyć się większy nacisk na kształcenie zawodowe. Na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowników.Dla uczniowie w zakładzie to nie tylko korzyści, także satysfakcja. Naszą ambicją jest wykształcić nowych, młodych pracowników. Należy zasadzić drzewo, które po czasie owocuje. Młodzież szkolna bierze udział we wszystkich przydzielonych zadaniach.Pomagają w naprawach i obsłudze technicznej pojazdów wchodzących w skład naszego  taboru. Zabiegałem o taki system kształcenia od dawna. Jestem bardzo zadowolony,że w końcu się udało.– mówi  prezes Zakładu Naprawy Taboru Kolejowego i Samochodowego w Brzesku, Pan Roman Karpiel.

W marcu zostało zawarte porozumienie z firmą Nawrocki Group specjalizującą się w produkcji  ekskluzywnych mebli dla  branży hotelarskiej i gastronomicznej. Zakres porozumienia obejmuje utworzenie klasy patronackiej młodocianych pracowników kształcących się w zawodzie stolarz.  Jest to kolejna okazja do zapoznania się  z nowoczesnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w zakładach produkcyjnych,
oraz poznania realiów pracy.

Uczniowie kształcący się w zawodach budowlanych i elektrycznych  uczestniczą w zajęcia praktycznych organizowanych w szkolnych pracowniach zajęć praktycznych.  Pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli zawodu uczestniczą w szeregu prac remontowo-budowlanych na terenie obiektów szkolnych. Biorą również udział w szkoleniach i pokazach prowadzonych przez przedstawicieli firm zajmujących się dystrybucją materiałów budowlanych. Zależy nam aby zadania praktyczne odbywały się w rzeczywistych warunkach, takich z jakimi będą mieć do czynienia w zakładach, w których w przyszłości będą pracować. Staramy się aby ich praca przynosiła satysfakcję i zadowolenie, a jej efekty były trwałe.

pomnik1Odnowiony Pomnik Bohaterów Westerplatte.
sala komputerowa 3Nowa pracownia komputerowa na warsztatach szkolnych.
IMG_9303Nowy gabinet na warsztatach szkolnych.

W naszej szkole kształcenie dualne jest w fazie rozwoju. Udaje się przełamywać  bariery w mentalności uczniów i pracodawców, co sprzyja lepszym efektom kształcenia zawodowego.System powinien wpłynąć na poprawę jakości kształcenia i zmniejszenie niedopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy. Obserwujemy duże zainteresowanie pracodawców kształceniem dualnym, organizacją staży i praktyk zawodowych.Jesteśmy na dobrej drodze i będziemy poszerzać  współpracę  z lokalnymi pracodawcami.