egzamin

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2017

Od 31.03.2017 w godzinach 7:00-15:00 w gabinecie Kierownika ODIDZ na warsztatach szkolnych, można odbierać świadectwa, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej 2017 (styczeń-luty).