ckz

Utworzenie CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZSP NR 2 w Brzesku

logo projektuZ dniem 1 czerwca  2017 r. w naszej szkole rozpoczął się Projekt „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów.

Główne Cele Projektu:

 • Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych CKZ
 • Rozwój oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół zawodowych w powiecie brzeskim.
 • Dostosowanie systemów kształcenia i systemów szkoleń do potrzeb rynku pracy,
 • Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami.
 • Kompleksowe wsparcie uczniów oraz nauczycieli w uzyskaniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie przez uczniów doświadczenia na rynku pracy.

Grupą docelową projektu są uczniowie w wieku 15-20 lat z szkół zawodowych powiatu brzeskiego oraz z szkół zawodowych z obszaru województwa małopolskiego oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych z powiatu brzeskiego oraz z obszaru województwa małopolskiego.

Formy wsparcia:

 • staże zawodowe/praktyki zawodowe,
 • kursy zawodowe,
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze,
 • doposażenie pracowni,
 • wizyty zawodoznawcze.

Dnia 2 czerwca 2017 roku zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku Pana Jerzego Soski do życia został powołany podmiot wspierający kształcenie zawodowe w powiecie brzeskim pod nazwą Centrum Kompetencji Zawodowych w Brzesku.

CKZ ma stanowić wsparcie dla szkół prowadzonych przez powiat brzeski:

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie,
 • Zespołu Szkół w Szczurowej,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej

Branżą wiodącą działalności CKZ jest branża elektryczno-elektroniczna , a branżami uzupełniającymi branża administracyjno-usługowa i turystyczno- gastronomiczna.

Zadania CKZ:

 • powołanie Rady Programowej.
 • powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy,
 • przygotowanie oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców,
 • dbałość o jak najlepsze wyposażenie poszczególnych pracowni i warsztatów, wdrażanie nowych technologii i uczestniczenie w ich upowszechnianiu,
 • świadczenie usług w zakresie doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej.
 • podejmowanie współpracy z pracodawcami w szczególności poprzez organizowanie praktyk  i staży zawodowych;
 • koordynowanie przepływu informacji pomiędzy rynkiem pracy i edukacji – organizowanie spotkań, szkoleń.
 • wdrażanie nowych form nauczania według reformy systemu oświaty;

Realizacja projektu ma zwiększyć szanse przyszłych absolwentów szkół uczestniczących ww. projekcie w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Z uwagi na fakt rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów branż zawodowych jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych.

Siedziba CKZ mieści się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy ZSP Nr 2 Brzesku, ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko.

unnamed