ckz

Zdobywaj doświadczenie My zapłacimy za staż !!

logo projektuCzas nauki w szkole średniej to nie tylko czas zdobywania wiedzy, egzaminów i zaliczeń, dlatego warto już teraz budować kapitał, który zaprocentuje w przyszłości. Każdy czas jest odpowiedni, aby zdobywać doświadczenie, nabywać nowych umiejętności , rozwijać się.
Uczniowie ZSP Nr 2 w Brzesku mają nieograniczone możliwości rozwijania swoich kwalifikacji i zainteresowań w licznych działaniach edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
Najbardziej aktualną formą  wsparcia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych  dla uczniów Naszej Szkoły są obecnie organizowane w czasie wakacji miesięczne, płatne staże i praktyki zawodowe w zakładach pracy współpracujących z ZSP Nr 2 w ramach projektu  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów realizowanego przez Powiat Brzeski.

STAZ PRAKTYKA

Staże i praktyki zawodowe są formą nabywania umiejętności praktycznych przez ucznia w przedsiębiorstwie w dni wolne od zajęć szkolnych. Organizowane są w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych  w rzeczywistych warunkach pracy. W pierwszej edycji projektu jest 20 miejsc na staże zawodowe (technikum) oraz 10 miejsc na praktyki zawodowe (zasadnicza szkoła zawodowa).

 

Bez tytułu

Już dziś 22.06.2017 zostały podpisane pierwsze porozumienia o współpracy w ramach projektu, dotyczące staży i praktyk zawodowych. Każdy z poniższych zakładów pracy zadeklarował chęć udziału w formach wsparcia dla uczniów. Na przełomie miesięcy lipiec- sierpień Nasi uczniowie pojawią się w danych zakładach w pełnej gotowości do pracy.

PrzedsiębiorstwoStrona internetowa
Przedsiębiorstwa
Uczniowie w Przedsiębiorstwie
iglloIGLOO Producent urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomiiTechnik mechatronik
Ślusarz
can packCAN-PACK S. A.Technik elektryk
Technik mechatronik
prosterPROSTER Sp. z o. o.Technik elektryk
Technik mechatronik
milooMILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o.Technik elektryk
mbgitr-logo Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. w Tarnowie Sp. z o.o.Technik geodeta

Współpraca z przedsiębiorstwami  ma zwiększyć szanse przyszłych absolwentów w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku pracy z uwagi na fakt rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów branż zawodowych.