ckz

Rozpoczęcie rekrutacji na kursy doskonalące i kwalifikacyjne dla uczniów

logo projektu

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UCZNIÓW NA KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE !

Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza                 i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

l.p.Nazwa kursuliczba miejscTerminy kursuKurs dedykowany dla uczniów kształcących się w zawodzie
1Kurs grafiki komputerowej 3DS MAX
(rekrutacja zakończona)
10wrzesień-grudzień 2017T. Informatyk
2Kurs komputerowego wspomagania projektowania w budownictwie12wrzesień-grudzień 2017T. Budowa
3Kurs komputerowego wspomagania projektowania (dla mechatroników, mechaników)
(rekrutacja zakończona)
10wrzesień-grudzień 2017T. Mechatronik
T. Mechanik
4Kurs prawa jazdy kat. B
(rekrutacja zakończona)
30wrzesień-grudzień 2017wszyscy
5Kurs pomiarów geodezyjnych na placu budowy
(rekrutacja zakończona)
10wrzesień-grudzień 2017T. Geodeta
T. Budownictwa
6Kurs programowania robota przemysłowego
(rekrutacja zakończona)
8wrzesień-grudzień 2017T. Mechatronik
7kurs konstrukcji mechatronicznych
(rekrutacja zakończona)
10wrzesień-grudzień 2017T. Mechatronik
8Kurs tworzenia responsywnych stron www.
(rekrutacja zakończona)
10wrzesień-grudzień 2017T. Informatyk
9Kurs języka angielskiego w branży elektrycznej10wrzesień-grudzień 2017T. Elektryk
T. Mechatronik
10Kurs programowania w języku JAVA
(rekrutacja zakończona)
8wrzesień-grudzień 2017T. Informatyk
11Kurs kelnerski
(rekrutacja zakończona)
10wrzesień-grudzień 2017T. żywienia i usług gastronomicznych
T. Hotelarstwa
Kucharz
12Kurs sporządzania kosztorysów inwestycji budowlanych12wrzesień-grudzień 2017T. Budownictwa
T. Geodeta
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz -Tynkarz
13Kurs wykonywania robót okładzinowych i posadzkarskich
(rekrutacja zakończona)
10wrzesień-grudzień 2017T. Budownictwa
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz -Tynkarz
14Kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV
(rekrutacja zakończona)
30wrzesień-grudzień 2017T. Mechatronik
T. Elektryk

Dokładne terminy realizacji  kursów zostaną opublikowane po zakończeniu rekrutacji.

Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, a po otrzymaniu pozytywnej  oceny z egzaminu końcowego  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutacja prowadzona będzie przez lidera szkolnego w sekretariacie na warsztatach szkolnych. 

Zgodnie z regulaminem osoby chętne do wzięcia udziału w kursach powinni złożyć prawidłowo wypełnioną dokumentacje składającą się z:

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryterium – załącznik nr 3

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 5 i 6

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach!