ckz

Kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

logo projektu

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NAUCZYCIELI NA KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE !

Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza         i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

L.P.Nazwa kursuliczba miejsc
1Kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP do 1kV10
2Kurs programowania sterowników logicznych Simens Simatic S7-1200 (podstawowy)4
3Kurs programowania sterowników logicznych Simens Simatic S7-1200 (zaawansowany)2
4Kurs programowania w języku JAVA2
5Kurs programowania i tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP2
6Kurs programowania aplikacji na platformę ANDROID2
7Kurs Oracle - programowanie w języku PL/SQL2
8Kurs spawania metodą MAG3
9Kurs obsługi programu Gastro SZEF i Gastro POS3
10Kurs obsługi programu Autocad (podstawowy)2
11Kurs obsługi programu Autocad (zaawansowany)2
12Kurs administrowania platformą MOODLE2
13Kurs korzystania z platformy Google Classroom12

Dokładne terminy realizacji  kursów zostaną opublikowane po zakończeniu rekrutacji.

Rekrutacja prowadzona będzie przez lidera szkolnego w sekretariacie na warsztatach szkolnych. 

Zgodnie z regulaminem nauczyciele chętni do wzięcia udziału w kursach powinni złożyć prawidłowo wypełnioną dokumentacje składającą się z:

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnieniu kryterium – załącznik nr 4

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 5 i 6

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach!