ckz

Wręczenie certyfikatów .

Szanowni uczniowie biorący udział w stażach wakacyjnych w ramach projektu: „Rozwój i poniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum kompetencji zawodowych” , informujemy, że 19.10.2017 o godzinie 9:00 odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów przez Pana Starostę Andrzeja Potępę.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 w Sali Obrad.
Jednocześnie informujemy, że na ten czas uczniowie będą zwolnieni z zajęć szkolnych. Prosimy o stosowny strój.
Szczegóły dotyczące spotkania można uzyskać w sekretariacie na warsztatach szkolnych.
unnamed