ckz

Spotkanie Rady Programowej CKZ!

logo projektu

 

W dniu 08 listopada bieżącego roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Rady Programowej, która będzie działać przy Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku. To wydarzenie ma wielkie znaczenie dla rozwoju kształcenia zawodowego.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez Dyrektora ZSP Nr 2 w Brzesku, Jerzego Soskę. Dyrektor wyraził ogromne zadowolenie, że  przedstawiciele: lokalnych Pracodawców, Starostwa Powiatowego w Brzesku, Szkolnictwa Wyższego, Powiatowego Urzędu Pracy, Szkół Powiatu Brzeskiego tak licznie przyjęli zaproszenie na spotkanie. Podkreślił, iż ważna jest dobra współpraca między instytucjami kształtującymi kolejne pokolenia młodzieży. Następnie  głos zabrała Dyrektor Wydziału Edukacji, Janina Motak, która przedstawiła oferty edukacyjne szkół powiatu brzeskiego. Każda z prezentowanych jednostek udoskonala swoją ofertę edukacyjną, min. poprzez  liczny udział w programach modernizacji kształcenia zawodowego.

Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie przez Dyrektora ZSP Nr 2  głównych obszarów kształcenia w naszej szkole oraz prezentacja podstawowych założeń projektu pn. „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”.

Następnie kierownik ODIDZ, Krystian Zamiatała, przedstawił zmiany, które pojawią się w najbliższych latach w systemie edukacji oraz opowiedział o kształceniu zawodowym, jak wygląda droga do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Po licznych wystąpieniach nadszedł czas na zaprezentowanie instrumentu „Rady Programowej”, która jest społecznym organem doradczym, wspierającym działalność CKZ. Celem powołania Rady Programowej jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez m.in. podjęcie współpracy pomiędzy pracodawcami/przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi.

Po ustaleniu aspektów formalnych, nadszedł czas na dyskusję. Starosta Brzeski, Andrzej Potępa, oświadczył, iż chce, aby rada działała, funkcjonowała i przynosiła korzyści.

Na pytanie Dyrektora ZSP NR 2, jaki powinien być absolwent szkoły zawodowej i czy obecni pracodawcy takich zatrudniają, pani Joanna Sztefko, dyrektor operacyjny firmy Wawel, przytoczyła, że absolwent powinien posiadać umiejętności interpersonalne, bardzo ważna jest komunikacja, a praktyki zawodowe powinny trwać 3 miesiące, aby uczeń mógł się wdrożyć w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Za to Pani Kinga Panas, specjalista ds. rekrutacji i rozwoju w firmie Can-Pack S.A. FPN w Brzesku oświadczyła, iż często zatrudniają w firmie naszych absolwentów i są z nich zadowoleni.

Pan Paweł Nawrocki-  Prezes firmy Nawrocki Group zaproponował założenie klasy patronackiej dla kierunku stolarz w jego zakładzie produkcyjnym.

Po burzliwej dyskusji na zakończenie spotkania zaproszeni Goście wraz z przedstawicielami ZSP Nr 2 udali się na spacer   po pracowniach  w budynku warsztatów szkolnych oraz szkoły.

Za swoistą konkluzję spotkania niewątpliwie należy uznać fakt, iż dynamika rynku pracy wymaga często nowych, zdecydowanych rozwiązań. Dzięki życzliwości, fachowej pomocy i zrozumieniu ze strony pracodawców, nasza młodzież zyska większą szansę na wybranie dalszej drogi rozwoju swoich zawodowych pasji i umiejętności.

Kolejne spotkanie już wybranej rady programowej wstępnie zostało zaplanowane na czerwiec 2018 roku.

Skład rady programowej:

 1. Dyrektor Centrum Kompetencji Zawodowych -Dyrektor ZSP Nr 2 w Brzesku Jerzy Soska,
 2. Przedstawiciel organu prowadzącego– Dyrektor Wydziału Edukacji Janina Motak
 3. Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy– Dyrektor Andrzej Mleczko
 4. Lokalni pracodawcy/ przedsiębiorcy:
 • Joanna Sztefko – Dyrektor Operacyjny Firmy WAWEL S.A.,
 • Przemysław Włodarczyk- Prezes firmy Igloo i Miloo Electronic,
 • Wojciech Martyka – Dyrektor finansowy firmy Igloo,
 • Paweł Nawrocki- Prezes firmy Nawrocki Group – producent mebli,
 • Jacek Pukal – Prezes zarządu w firmie Proster Sp. z o.o.,
 • Kinga Panas- Specjalista ds. rekrutacji i rozwoju w firmie Can-Pack S.A. FPN w Brzesku
 • Aleksander Walusiak- Dyrektor ds.sprzedaży w firmie BTW Biuro Techniczne Walusiak
 • Łukasz Krupa- Kierownik produkcji w firmie Bolarus S.A.
 • Aleksandra Kotra- Przedstawiciel firmy MEGAMOT,
 • Mateusz Mularz – Przedstawiciel firmy Elektro- Automatyka Mularz Sp. Jawna,
 • Łukasz Mitera- Menadżer Hotelu i Restauracji „August”,
 • Ludwik Cyga – Przedstawiciel Cechu Rzemieślników oraz małych i średnich przedsiębiorców w Brzesku,
 1. Przedstawiciel Uczelni Wyższej – dr inż. Piotr Dudek – Katedra Systemów Wytwarzania Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 2. Przedstawiciele Szkół Powiatu Brzeskiego :
 • Dyrektor ZSP w Czchowie – Krzysztof Skwarło,
 • Dyrektor ZSP Nr 1 w Brzesku Maria Góra,
 • Dyrektor ZS w Szczurowej Jolanta Gola Styrna, ,
 • Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Złotej- Bożena Wiewióra
 1. Przedstawiciele ZSP Nr 2 w Brzesku :
 • Kierownik ODIDZ-Krystian Zamiatała,
 • Krzysztof Serafin- nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży elektryczno- elektronicznej,
 • Elżbieta Wojnowicz- doradca zawodowy,

Regulamin Rady Programowej