ckz

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJE NA KURSY DLA UCZNIÓW .

unnamed

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UCZNIÓW NA KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE !

Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

 

l.p.Nazwa kursuliczba miejscTerminy kursuKurs dedykowany dla uczniów kształcących się w zawodzie
1Kurs prawa jazdy kat. B
grupa 1 (rekrutacja zakończona 01.02.2018)
30styczeń-lipiec 2018wszyscy uczniowie ZSP2
2Kurs spawania metodą MAG
(rekrutacja zakończona 05.01.2018)
12styczeń-lipiec 2018ślusarz
T. mechanik
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
3Kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP
(rekrutacja zakończona 05.01.2018)
30styczeń-lipiec 2018T. Mechatronik
T. Elektryk
4Kurs projektowania i eksploatacji napędów pneumatycznych i elektropneumatycznych 10styczeń-lipiec 2018T. Mechatronik
T. Elektryk
5Kurs programowania robota mobilnego8styczeń-lipiec 2018T. Mechatronik
6Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem
(rekrutacja zakończona 05.01.2018)
10styczeń -kwiecieńSprzedawca
7Kurs - zaawansowane techniki html i technologia Less (rekrutacja zakończona 05.02.2018)8styczeń-lipiec 2018T. Informatyk
8Kurs grafiki komputerowej w programie 3DS MAX10styczeń-lipiec 2018T. Informatyk
9Kurs tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android i iOS10styczeń-lipiec 2018T. Informatyk
10Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych5styczeń-lipiec 2018T.Budownictwa
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
11Kurs elektrotechniki pojazdowej12styczeń-lipiec 2018mechanik pojazdów samochodowych

 

Dokładne terminy realizacji  kursów zostaną opublikowane po zakończeniu rekrutacji.

Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, a po otrzymaniu pozytywnej  oceny z egzaminu końcowego  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutacja prowadzona będzie przez lidera szkolnego w sekretariacie na warsztatach szkolnych. 

Zgodnie z regulaminem osoby chętne do wzięcia udziału w kursach powinni złożyć prawidłowo wypełnioną dokumentacje składającą się z:

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryterium – załącznik nr 3

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 5 i 6

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach!