egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018

Poniżej komunikaty dyrektora CKE w sprawie dozwolonych materiałów i przyborów na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018:

część pisemna

część praktyczna