egzamin

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń/luty 2018

Poniżej znajdują się harmonogramy  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018.

harmonogram części pisemnej

harmonogram części praktycznej

Każdy zdający zgłasza się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej 60 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Obowiązkiem zdającego jest zabranie:

  • dowodu tożsamości
  • długopisu lub pióra z czarnym atramentem
  • ubrania roboczego, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu
  • dozwolonych przyborów zgodnych z komunikatem CKE.

 

WSZYSTKIM ŻYCZYMY POWODZENIA NA EGZAMINIE