egzamin

Informator 2017/2018 – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Poniżej informacja dyrektora CKE dla członków Zespołów Egzaminacyjnych, Zespołów Nadzorujących, asystentów technicznych.

pełna treść 

część pisemna

część praktyczna – model D

część praktyczna – model DK

część praktyczna – model W i WK

informacja dla asystentów technicznych