ckz

Rekrutacja wciąż trwa!

logo projektu

NADAL TRWA REKRUTACJA UCZNIÓW NA KOLEJNE KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE !

Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

l.p.Nazwa kursuliczba miejscTerminy kursuKurs dedykowany dla uczniów kształcących się w zawodzie
1Kurs grafiki komputerowej w programie 3DS MAX10marzec-czerwiec 2018T. Informatyk
2Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych5marzec-czerwiec 2018T.Budownictwa
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3Kurs elektrotechniki pojazdowej12marzec-czerwiec 2018mechanik pojazdów samochodowych
4Kurs komputerowego wspomagania projektowania( AUTOCAD)10marzec-czerwiec 2018uczniowie ZSP2

Zapisy w sekretariacie na warsztatach szkolnych!