8316885

Szkolenie dla branży budowlanej!

Zapraszamy do zapisów na nieodpłatne szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Czas trwania szkolenia to 6 godzin lekcyjnych. Szkolenie obejmowało będzie wykłady teoretyczne, warsztaty oraz zajęcia praktyczne. Uczniowie uczestniczący w warsztatach otrzymają materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

ZAPISY ruszają od 15.03.-16.03.2018! Uczniowie zainteresowani szkoleniem powinni zgłosić się do sekretariatu na warsztatach szkolnych!