egzamin

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Sesja styczeń-luty 2018

Od 23.03.2018 w godzinach 7:30-14:30 w gabinecie Kierownika ODIDZ na warsztatach szkolnych, można odbierać świadectwa, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji zimowej 2018 (styczeń-luty).

**Jeżeli uczeń nie zdał  egzaminu zawodowego w sesji zimowej , powinien złożyć deklarację ponownego przystąpienia do danego egzaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.