ckz

Dodatkowe kwalifikacje dla uczniów!

logo projektu

Uczniowie kształcący się w zawodach  ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych biorą udział w 150-godzinnym szkoleniu spawania metodą MAG w ramach projektu  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”. Kurs realizowany jest w ramach zajęć pozalekcyjnych w naszej pracowni spawalniczej, obejmuje  opanowanie wiadomości teoretycznych i praktycznych zgodnie z opracowanym programem. Zajęcia kończą się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym umiejętności spawalnicze – uczniowie uzyskają świadectwo Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.  Głównym celem zorganizowania kursu jest wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności zawodowe. To nie pierwsza i nie ostatnia edycja kursu spawania. Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na ponadprogramowe emocje.