8316885

Kursy dla bezrobotnych.

Kursy dokształcające i doskonalące to  dzięki nim zdobywamy nowe, dodatkowe możliwości na rynku pracy!

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”  zaprasza do udziału w darmowych kursach organizowanych dla bezrobotnych zamieszkujących gminy Brzesko, Borzęcin, Dębno, Radłów, w wieku do 30 lat.

Lista organizowanych kursów:

  • 35-godzinny kurs barmański I stopnia; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie barmańskim;
  • 14-godzinny kurs baristy I stopnia; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie balistycznym;
  • 21-godzinny kurs kelnerski I stopnia; po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje w języku polskim i angielskim dwa certyfikaty uznawane na terenie Unii Europejskiej potwierdzające udział w kursie kelnerskim;
  • 36-godzinny kurs z obsługi kas fiskalnych oraz programu do fakturowania; po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik otrzymuje Certyfikat CTI oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN;
  • 67-godzinny kurs obsługi wózka widłowego; osoby po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie oraz przystępują do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje wówczas dodatkowo zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez UDT.

Dokumentacja kursów:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie 

Regulamin uczestnictwa w kursach

 

Zachęcamy do skorzystania z oferty Stowarzyszenia!

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Więcej informacji pod numerem telefonu Stowarzyszenia: 14 684 66 66