egzamin

Odbiór świadectw i dyplomów

Od 26.08.2016 w godzinach 7:30-14:30 w sekretariacie szkolnym można odbierać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z egzaminów majowych i czerwcowych. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy potwierdzili wszystkie wyodrębnione kwalifikacje w swoich zawodach mogą również odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.