egzamin

Odbiór dyplomów

Od 28.05.2018 w godzinach 7:30-15:00 w gabinecie Kierownika ODIDZ na warsztatach szkolnych absolwenci klas technikum , którzy potwierdzili wszystkie wyodrębnione kwalifikacje w swoich zawodach oraz ukończyli szkołę mogą odebrać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

  • Uczniowie, którzy nie odebrali świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z egzaminów z sesji styczeń-luty 2018 powinni w najbliższym czasie zgłosić się po odbiór.