egzamin

Informację dla Zespołów Nadzorujących egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018.

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Nauczyciele oddelegowani do pracy w Zespołach nadzorujących przebieg egzaminów w ZSP Nr 1:

Nauczyciele powinni zgłosić się  do pracy w zespołach nadzorujących 60 minut przed egzaminem pisemnym oraz 45 minut przed egzaminem praktycznym.

Poniżej znajdują się instrukcję dla przewodniczących i członków ZN oraz dla asystentów technicznych.