ckz

REKRUTACJA NA KURSY DOSKONALĄCE DLA UCZNIÓW

unnamed

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UCZNIÓW NA KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE NA I SEMESTR 2018/2019 !

Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

l.pnazwa kursu wymiar kursukurs dedykowany dla uczniów kształcących się w zawodzie
1Kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP
rekrutacja zakończona
30hT. Mechatronik
T. Elektryk
Elektryk
2Kurs spawania metodą MAG
rekrutacja zakończona
150hślusarz/ mechanik pojazdów samochodowych
3Kurs sporządzania kosztorysów inwestycji budowlanych
rekrutacja zakończona
30hT. Budownictwa
4Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych
rekrutacja zakończona
60hT. Budownictwa
T. Robót wykończeniowych w budownictwie
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
5Kurs barmański II stopnia
rekrutacja zakończona
72hdla uczniów, którzy ukończyli kurs barmański Istopnia
6Kurs obsługi i programowania falowników
rekrutacja zakończona
30hT.mechatronik
7Kurs programowania sterowników PLC
rekrutacja zakończona
30hT.mechatronik

Dokładne terminy realizacji  kursów zostaną opublikowane po zakończeniu rekrutacji.

Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, a po otrzymaniu pozytywnej  oceny z egzaminu końcowego  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutacja prowadzona będzie przez lidera szkolnego w sekretariacie na warsztatach szkolnych. 

Zgodnie z regulaminem osoby chętne do wzięcia udziału w kursach powinni złożyć prawidłowo wypełnioną dokumentacje składającą się z:

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryterium – załącznik nr 3

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 5 i 6

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach!