egzamin

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2018

Od 31.08.2018 w godzinach 7:30-14:30 w gabinecie Kierownika ODIDZ na warsztatach szkolnych, można odbierać świadectwa, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z sesji letniej 2018 (czerwiec-lipiec).

**Jeżeli uczeń nie zdał  egzaminu zawodowego w sesji letniej , powinien złożyć deklarację ponownego przystąpienia do danego egzaminu w terminie nie przekraczającym 8 września.