ckz

Geodeci z nowymi kwalifikacjami

Grupa ośmiu uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik geodeta pod okiem mgr inż. Małgorzaty Węgrzynowskiej ukończyła szkolenie praktycznej obsługi odbiorników GPS. Kurs realizowany był w ramach projektu ,,Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”. Celem kursu było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności pozwalających na wykonywanie pomiarów geodezyjnych odbiornikiem GPS. Nowo zdobyte kwalifikacje zawodowe z pewnością zostaną docenione przez przyszłych pracodawców na rynku pracy. 

Nasza szkoła należy do nielicznych w Polsce, które są wyposażone w odbiorniki GPS z pełnym dostępem do sieci stacji referencyjnych. Wkrótce kolejne szkolenie i możliwość nabycia nowych umiejętności.