ckz

Spotkanie Rady Programowej po raz drugi!

logo projektu
Za nami drugie spotkanie Rady Programowej, która pracuje między innymi nad poprawą jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim.
 
Spotkanie odbyło się 13 grudnia br. w budynku Warsztatów Szkolnych w pracowni hotelarskiej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Programowej reprezentujący lokalnych przedsiębiorców, sąsiednie uczelnie wyższe oraz przedstawiciele instytucji samorządowych. Radzie przewodniczył dyrektor ZSP2 Jerzy Soska. Omawiano nie tylko aktualne działania projektu , ale również zmiany, które na nas czekają w kolejnym roku w systemie edukacji.
 
W trakcie spotkania Naczelnik Wydziału Edukacji Janina Motak z kierownikiem ODIDZ Krystianem Zamiatała podsumowali dotychczasowe działania projektu. Zaprezentowali podstawowe współczynniki zrealizowanych zadań. Szczególną uwagę zwrócili na zadania projektowe w których czynny udział biorą przedsiębiorcy( staże zawodowe, wizyty zawodoznawcze). 
 
Z kolei Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Mleczko opisał sytuację, która kształtuje się na rynku pracy na terenie powiatu brzeskiego i województwa małopolskiego. 
Przewodniczący Rady dyrektor CKZ Jerzy Soska przedstawił zmiany, które nastąpią w reformie szkolnictwa zawodowego. Warto, aby koordynowany był przepływ informacji pomiędzy rynkiem pracy i edukacją- organizowanie spotkań, szkoleń.
 
Podsumowując spotkanie, można stwierdzić, że szkoła chce i poszukują ciągłej współpracy z pracodawcami. Wzajemne działania powinny wpłynąć na poprawę jakości  kształcenia i zmniejszenie niedopasowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców.  Aby to osiągnąć, niezbędne jest zainteresowanie i zaangażowanie pracodawców we współpracę ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi.