egzamin

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń- luty 2019 r.