ckz

CKZ REKRUTACJA NA KURSY DOSKONALĄCE DLA UCZNIÓW!

 

unnamed

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UCZNIÓW NA KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE NA II SEMESTR 2018/2019 !

Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

l.pnazwa kursu wymiar kursukurs dedykowany dla uczniów kształcących się w zawodzie
1Kurs na uprawnienia eksploatacyjne SEP 30hrekrutacja zakończona
2Kurs spawania metodą MAG145hrekrutacja zakończona
3Kurs spawania metodą TIG145hrekrutacja zakończona
4Kurs prawo jazdy kategorii B60 h
5Kur obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie 30hrekrutacja zakończona
6Kurs programowania układów ARDUINO20hrekrutacja zakończona
7Kurs programowania robotów mobilnych 20hrekrutacja zakończona
8Kurs Programowania sterowników logicznych Siemens Simatic S7-300 oraz ich komunikacja PROFIBUS DP.30hrekrutacja zakończona
9Kurs komputerowego wspomagania projektowania50hrekrutacja zakończona
10Kurs barmański 1 stopnia40hrekrutacja zakończona
11Kurs obsługi programu 3dS MAX
30hrekrutacja zakończona
12Kurs programwania JAVA (podstawowy)30hrekrutacja zakończona
13Matematyka w mechatronice24hrekrutacja zakończona
14Matematyka w elektrotechnice24hrekrutacja zakończona
15Matematyka w informatyce24hrekrutacja zakończona
16Matematyka w budownictwie i geodezji24hrekrutacja zakończona
17Matematyka w gastronomii24hrekrutacja zakończona
18Matematyka w technice24hrekrutacja zakończona
19Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych - Kwalifikacja E.1324hrekrutacja zakończona

Dokładne terminy realizacji  kursów zostaną opublikowane po zakończeniu rekrutacji.

Każdy uczestnik kursu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie, a po otrzymaniu pozytywnej  oceny z egzaminu końcowego  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Rekrutacja prowadzona będzie przez lidera szkolnego w sekretariacie na warsztatach szkolnych. 

Zgodnie z regulaminem osoby chętne do wzięcia udziału w kursach powinni złożyć prawidłowo wypełnioną dokumentacje składającą się z:

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnieniu kryterium – załącznik nr 3

Zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 5

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach!