ckz

unnamed

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UCZNIÓW NA KOLEJNE KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE NA II SEMESTR 2018/2019 !

Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

l.p.nazwa kursuliczba miejscliczba godzin
1Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem10
uczniowie kształcący się w zawodzie:
-sprzedawca
-technik hotelarstwa
-technik żywienia i usług gastronomicznych
30h
2Kurs animator czasu wolnego8
uczniowie kształcący się w zawodzie:
- technik hotelarstwa
16h
3Kurs operatora wózków widłowych
(rekrutacja zakończona)
15 (pełnoletni kandydaci)67
4Kurs prawa jazdy kat.B 20 60
5Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych6
uczniowie kształcący się na kierunkach:
-Technik budownictwa
-technik robót wykończeniowych w budownictwie
-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
40