egzamin

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Od 22.03.2017 w godzinach 9:00-14:00 w gabinecie Kierownika ODIDZ na warsztatach szkolnych, można odbierać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, oraz informacje o wynikach egzaminu w sesji zimowej (styczeń-luty) 2019.