egzamin

Deklaracje na egzaminy w sesji czerwiec/lipiec 2019

Informujemy, że uczniowie którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2019 i nie uzyskali pozytywnego wyniku mogą składać deklarację na kolejną sesje egzaminacyjną (czerwiec/lipiec 2019). Termin składania deklaracji upływa 29.03.2019 roku.