ckz

Rekrutacja na staże wakacyjne

logo projektu

Rozpoczynamy rekrutacje na płatne wakacyjne staże zawodowe w roku szkolnym 2018/2019  organizowane w ramach projektu  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów realizowanego przez Powiat Brzeski.

Staże zawodowe są doskonałą formą nabywania wiedzy i umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. 

W pierwszej i drugiej  edycji projektu z możliwości tej skorzystało ponad 60 uczniów naszej szkoły.

Dokumentacje rekrutacyjną proszę składać w sekretariacie na warsztatach szkolnych. Rekrutacja będzie trwała do 10 czerwca 2019.

Bez tytułu

 

rekrutacja zawieszona