ckz

Rekrutacja na kurs OPERATOR DRONÓW (UAVO VLOS)

logo projektu

 

W dniu 6.05.2019  rozpoczynamy rekrutacje na kurs operatora dronów  (UAVO VLOS) realizowanego w ramach projektu  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół- utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów realizowanego przez Powiat Brzeski.

Liczba miejsc: 8 (uczniowie kształcący się na kierunku technik geodeta)

Wymiar kursu: 32h (16h teoria + 16 godzin praktyka)

Termin kursu : czerwiec 2019.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do sekretariatu w budynku warsztatów szkolnych.