egzamin

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Od 27.05.2019 w godzinach 7:30-15:00 w gabinecie Kierownika ODIDZ na warsztatach szkolnych uczniowie klas technikum,  którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w swoich zawodach mogą odebrać dyplomy potwierdzające w/w kwalifikacje.