egzamin

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2019:

Nauczyciele oddelegowani do pracy w Zespołach nadzorujących przebieg egzaminów w ZSP Nr 1:

Nauczyciele powinni zgłosić się  do pracy w zespołach nadzorujących 45 minut przed egzaminem pisemnym i praktycznym.