egzamin

Komunikaty o przyborach pomocniczych i materiałach dozwolonych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

część pisemna

część praktyczna