ckz

Rekrutacja na nowe kursy !!!

unnamed

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UCZNIÓW NA KOLEJNE KURSY DOSKONALĄCE I KWALIFIKACYJNE NA I SEMESTR roku szkolnego 2019/2020 !

Kursy są realizowane w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 3.09.2019 i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych.

nazwa kursuliczba miejscuwagi
Kurs prawa jazdy kat. B15dedykowany dla uczniów pełnoletnich i tych którzy osiągną pełnoletność przed grudniem 2019
Kurs spawania metodą MAG12dedykowany dla:
-uczniów pełnoletnich i tych którzy osiągną pełnoletność przed grudniem 2019
-kształcących się w branży mechanicznej
Kurs barmański II stopnia10dedykowany dla uczniów, którzy ukończyli kurs barmański 1 stopnia
Kurs operatorów wózków widłowych15dedykowany dla uczniów pełnoletnich
Kurs dekoracyjnych robót wykończeniowych6