ckz

Spotkanie RADY PROGRAMOWEJ

Za nami trzecie spotkanie Rady Programowej – mamy kolejny patronat. 

Spotkanie pod przewodnictwem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku Jerzego Soski miało miejsce 20 listopada 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Programowej reprezentujący lokalnych przedsiębiorców, uczelnie wyższe, placówki oświatowe oraz władze i instytucje samorządowe. 

Pan Dyrektor Jerzy Soska po oficjalnym powitaniu Gości przedstawił najważniejsze zmiany, które nastąpiły w kształceniu zawodowym . Szczególną uwagę zwrócono na pojęcie stażu uczniowskiego i możliwości realizacji kształcenia zawodowego praktycznego  przez uczniów w zakładach pracy oraz o obowiązku dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Zaprezentowano również  ofertę edukacyjna  ZSTiB w Brzesku oraz statystyki dotyczące liczby  uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach. Przedstawiono propozycję rozbudowy oferty na kolejny rok szkolnych o Branżową Szkołę II stopnia oraz nowe kierunki techniczne, które znajdują się w prognozach zapotrzebowania na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W trakcie spotkania Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku Pani Janina Motak wraz z Kierownikiem Centrum Kształcenia Zawodowego  Krystianem Zamiatała podsumowali dotychczasowe działania zrealizowane w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych”.  Kierownik CKZ zaprezentował wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów ZSTiB w Brzesku.

Pani Dyrektor zapoznała uczestników z realizacją projektu Małopolska Chmura Edukacyjna „e-usługi w edukacji” oraz Małopolska Chmura Edukacyjna – Obszary Zawodowe.  Poinformowano również  o otrzymaniu dofinansowania na realizację kolejnego projektu edukacyjnego pod nazwą „Fachowcy w swojej branży”, którego celem  jest rozwój szkolnictwa zawodowego. 

Kolejnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia przez Dyrektor ZSTiB Jerzego Soskę i  Prezesa  firmy IGLOO – Pana Przemysława Włodarczyka o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego.  Zgodnie z zapisami porozumienia przedsiębiorstwo IGLOO objęło patronatem  uczniów ZSTiB z klasy pierwszej, kształcących  się w zawodach ślusarz i elektryk.  Strony zobowiązały się współorganizować  zajęcia  praktyczne, a przedsiębiorstwo obejmie programem stypendialnym najlepszych uczniów.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Andrzej Mleczko opisał sytuację, jaka  kształtuje się na rynku pracy na terenie powiatu brzeskiego, wskazał liczby i  wykształcenie osób rejestrujących się w urzędzie.

Kierownik CKZ  Krystian Zamiatała jako wzór współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a przedsiębiorstwami przedstawił firmy z którymi ZSTiB ma podpisane porozumienia partnerskie: 

  • Carlsberg Supply Company Polska S.A,
  • PROSTER Sp. z o.o.,
  • IGLOO Producent urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii,
  • Zasada Trans-Spedition.

Po wszelkich wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja na temat obecnego stanu edukacji zawodowej i sytuacji na rynku pracy.

Przedsiębiorcy bardzo dobrze ocenili pracę uczniów kierowanych przez szkoły na staże i praktyki zawodowe. Zwrócili uwagę zarówno  na wysoki poziom wiedzy, umiejętności, jak również kompetencje personalno-społeczne.  Podkreślono, że każdy z nich mógłby z powodzeniem kontynuować swoją karierę zawodową jako pełnoetatowy pracownik. 

Profesor PWSZ  Stanisław Kuta, Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji PWSZ w Tarnowie, porównał problemy technicznych uczelni wyższych z problemami szkół zawodowych i jednocześnie podkreślił znaczenie systemu dualnego.

Reprezentanci firmy IGLOO poruszyli problem deficytu pracowników z wykształceniem Technik chłodnictwa i klimatyzacji. Zaproponowano, aby rozważyć w  przyszłości uruchomienie kształcenia na tym kierunku.

Przedstawiciel firmy Zasada Trans-Spedition – zwrócił uwagę na braki pracowników w zawodach rzemieślniczych takich jak: ślusarz, stolarz,blacharz, kowal, itp. Podkreślił, że mimo iż są specjalistami w tych dziedzinach i odgrywają ogromną rolę w gospodarce, nie są wystarczająco doceniani. Również kształcenie w tych zawodach nie jest odpowiednio promowane i należy zwrócić szczególną uwagę władz centralnych właśnie na te problemy.

Przewodniczący Rady Programowej podziękował wszystkim zgromadzonym za dyskusję oraz sugestie przekazane podczas posiedzenia i zaprosił na kolejne spotkanie.