ckz

REKRUTACJA NA KURS SPAWANIA METODĄ TIG

unnamed

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURS SPAWACZA METODĄ TIG

Kurs  realizowany jest  w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 24.02.2020  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych.

Chętnych zapraszamy.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy dla UCZNIA

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu do projektu UCZNIOWIE

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Zgoda/oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych;

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa UCZNIOWIE