egzamin

Deklaracja dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

Witam poniżej formularz deklaracji do pobrania:

deklaracja

 

Deklaracje wypełnioną (skan, zdjęcie ) proszę przesłać n adres: kzamiatala@zsp2.edu.pl