egzamin

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

W dniu 27.05.2020 w sekretariacie na warsztatach szkolnych absolwentom Zespołu Szkół technicznych i branżowych będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 Poniżej harmonogram:

zawódklasadata/godziny
Technik żywienia i usług gastronomicznych4TGs27.05.2020
08:00 - 09:00
Technik hotelarstwa4TH27.05.2020
09:00 - 10:00
Technik mechatronik4TMe27.05.2020
10:00 - 11:00
Technik informatyk4TI, 4TIG27.05.2020
11:00 - 12:30
Technik elektryk4TE27.05.2020
12:30 - 13:30
Technik geodeta
Technik budownictwa
4TGe
4TB
27.05.2020
13:30 - 14:00